nieuwe assistentes

Nadat we een extra specialist hebben aangetrokken en de oogarts ook af en toe ons team versterkt, hebben ook 2 nieuwe assistentes ons team versterkt.

Zo willen we al onze patiënten de nodige hulp en zorg bieden met een zo kort mogelijke wachttijd.

Anja heeft al ervaring opgedaan in een praktijk in enschede, in Curacio en Zweden.

Lauren heeft bij ons stage gelopen en blijft bij ons in dienst.

Zij stellen zichzelf (binnenkort) voor onder het kopje werknemers.