Cat Friendly Gold Clinic

Waarom speciaal Cat Friendly, want aardig zijn we tegen iedereen!!

Er zijn in Nederland meer katten dan honden, we zien echter minder katten bij de dierenarts dan honden. Één van de redenen hiervan is dat katteneigenaren vaak opzien tegen een bezoek aan de dierenarts vanwege de stress die dit oplevert aan kat en eigenaar. Katten zijn geen honden en kunnen het beste op een andere manier benaderd worden.

Vandaar dat we met de bouw van ons pand hier al rekening mee hebben gehouden. We hebben een gescheiden wachtkamer voor honden en katten. Een speciale behandelkamer alleen voor katten, waar ook al een Feliwayverdamper hangt ( deze verspreid geuren waarbij katten zich op hun gemak voelen). Indien uw kat bij ons moet verblijven hebben een aparte opname voor katten met hokken die speciaal op maat gemaakt zijn zodat uw kat meer ruimte heeft.

Wat is dan cat friendly gold?

Er zijn wereldwijd strenge richtlijnen opgesteld waaraan een praktijk moet voldoen om dit te behalen. De richtlijnen hebben als doel het stressniveau bij zowel kat als baasje te verminderen en de zorg en dus het genezingstraject te optimaliseren.

In Nederland zijn er op dit moment slechts 8 praktijken die aan deze richtlijnen kunnen voldoen.

Wat zijn onder andere de richtlijnen?

 • Jaarlijks volgen we nascholing een dierenarts minimaal 40 uur en een assistente minimaal 20 uur per jaar.
 • Een aparte operatiekamer, die uitgerust is met gasanesthesie en bewaking.
 • Een aparte behandelkamer voor katten
 • Een gescheiden (van honden) wachtkamer
 • De behandelkamer moet minimaal een weegschaal, orenkijker en oogkijker, thermometer en stethoscoop bevatten
 • De praktijk moet de bloeddruk kunnen meten bij katten
 • Patiëntgegevens moeten ordentelijk en beveiligd ingevoerd en bewaard worden
 • Praktijk beschikt over een klachtenprocedure
 • Praktijk beschikt over goede röntgenopname mogelijkheden
 • Beschikt over een goed uitgerust laboratorium waarbij urine onderzocht kan worden, bloedonderzoek plaats kan vinden, een microscoop om uitstrijkjes te bekijken. Daarbij kunnen wij ook nog FELV en FIV direct meten, Belangrijke elektrolyten direct meten (Na, K), suiker direct meten en kweken inzetten.
 • Alle apparatuur moet regelmatig gecontroleerd (geijkt) en onderhouden worden.
 • Aan de opname worden ook strenge eisen gesteld. De hokken bijvoorbeeld moeten voor langere opname dn 1 dag minimaal 70x 90 en 60cm hoog zijn. Onze hokken zijn hoger en dieper-74cm en minimaal 100cm breed. Daarnaast hebben we ook plankjes waarbij uw kat op een verhoging kan liggen.
 • Er is onderling goed overleg en waar nodig zijn protocollen opgesteld
 • Daarnaast beschikken we ook over infuuspompen
 • Er is een vertegenwoordiger in de praktijk voor de katten(-eigenaren) en kunt u te allen tijde benaderen voor vragen en/of opmerkingen. De “Cat’s Advocate”. Bij ons is dat Linda Arts. Zij is elke dag ( maar niet de gehele dag) op de praktijk.
 • En natuurlijk moeten we ons als praktijk houden aan de ISFM’s katvriendelijke principes wanneer we katten behandelen.

Al deze richtlijnen (en zelfs nog een paar meer)  in combinatie met onze uitstekende expertise helpen ons om uw lieve kat gezond te maken en te houden met zo min mogelijk stress.

Uw kat happy, u gelukkig en wij blij.

U bent van harte uitgenodigd om dit te bekijken en mee te maken.

 

Orthopedie bij katten

Bekijk de vele verschillende orthopedische aandoeningen die bij katten voor kunnen komen.

Bekijk onze specialismen