Betaling

Betaling:

Betaling vindt plaats direct na de behandeling. Dat kan contant of per pin.

Mocht, door omstandigheden, er toch een factuur open staan, dan wordt deze per mail verzonden. Aan een factuur zijn administratiekosten verbonden.

Betalingsregeling:

Het is mogelijk een betalingsregeling te treffen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Wilt u een betalingsregeling, dan dient u dit vooraf aan de behandeling te melden!!

Prijsindicatie:

Indien u een prijsindicatie heeft opgevraagd/gekregen, kan aan deze prijsindicatie geen rechten worden ontleend.

De echte prijs kan afwijken doordat de prijs is opgebouwd uit vaste en variabele kosten ( duur operatie, complicaties en dergelijke).

Dit is van invloed op de uiteindelijke prijs en kan ook van invloed zijn op de mee te geven medicatie.

Ook is bij de prijsindicatie vaak geen rompertje of kraag inbegrepen.

Met name bij gebitsproblemen kunnen we vooraf niet beoordelen wat er getrokken zou moeten worden, dus hier is het bijna ondoenlijk om u op voorhand de juiste prijs te kunnen geven.

Nogmaals het is een indicatie, maar de uiteindelijke prijs weten we pas als we klaar zijn met de ingreep.

Verzekerd

Is uw huisdier verzekerd bij Reaal Dier en Zorg dan kunnen wij de rekening rechtstreeks declareren indien deze boven de 500 euro is.

Denkt u eraan de verzekering hiervan op de hoogte te brengen.

Kosten lager dan 500 euro dient u meteen te betalen. U ontvangt een factuur, welke u kunt indienen bij Reaal Dier en Zorg.

Voor alle andere huisdierverzekeringen geldt dat u de kosten eerst voorschiet, ongeacht de hoogte hiervan. U ontvangt een factuur, welke u kan indienen bij uw verzekering.