Nazorg

Na alle operaties geven wij de patiënten een brief mee naar huis of zenden deze per email. In deze brief staat informatie over de operatie en de verzorging na de operatie. Ook staat een eventuele revalidatie beschreven.

 Zo kunt u thuis nog eens op uw gemak alle verkregen informatie doornemen. 

De nazorg van een patiënt is minst zo belangrijk als de operatie zelf. Daarom zijn wij altijd bereidt een luisterd oor te bieden bij vragen of eventueel een helpende hand als het revalideren moeizaam gaat. 

Patiënten na een orthopedische-  of neurologische operatie hebben veel baat bij het revalideren met hulp van de aquatrainer. Op deze manier kunnen ze onbelast en gecontroleerd trainen, om weer juist te gaan lopen.

Via de link leest u meer over hydrotherapie.