herpes enting

herpes enting

Een tijd lang was de herpes enting niet leverbaar. Gelukkig hebben we volop voorraad.

De herpes enting wordt gegeven aan de teef voordat de dekking plaats vindt en in de laatste week van de dracht.

Klachten van het niet drachtig worden van teven, het werpen van te kleine nesten en in mindere mate doodgeboren pups of pups welke kort na de geboorte alsnog dood gaan zijn in veel gevallen toe te wijden aan een herpes infectie.

De belangrijkste besmettingsweg is in de meeste gevallen door snuffelen en likken. Bij pups kan dit gebeuren tijdens de uitdrijving door het geboortekanaal of in het nest via contact met de uitvloeiing van de moederhond. Een dekking is in mindere mate een besmettingsmogelijkheid. Hierbij wordt steeds slijm met cellen waarin het virus zich bevindt overgedragen.