Vaccineren op maat

Vaccineren op maat

Jarenlang was het gebruikelijk om honden en katten ieder jaar volledig te vaccineren. Wetenschappelijk onderzoek heeft de afgelopen jaren echter geleid tot nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten over de werkingsduur van vaccinaties, maar ook op het gebied van de inzet van serologische tests in de veterinaire praktijk.

Het doen van bloedonderzoek om antilichaamwaardes tegen verschillende ziektes te bepalen is aan te raden bij:

  • Zieke dieren, oude dieren of dieren die in het verleden slecht op een vaccinatie reageerden.
  • Dieren met een onbekende vaccinatiehistorie.
  • Dieren waarvan de eigenaar niet wil vaccineren.

Het nut van ‘vaccineren op maat’, in plaats van het standaard jaarlijks hanteren van de spuit - ieder dier dezelfde cocktail -, moet gewerkt worden aan een individueel vaccinatieschema, passend bij een individueel dier en inspelend op diens leeftijd, leefomgeving, leefgewoontes (mogelijk contact met overbrengers van een ziekte), contact met andere dieren, reisgewoontes, gezondheid en bloedwaardes.

EN LEPTOSPIROSE?

Voor Leptospirose heeft het weinig nut een jaarlijkse titerbepaling uit te voeren. Het Leptospirose-vaccin is, in tegenstelling tot de andere vaccins, een geïnactiveerd vaccin. De humorale antilichamenrespons daarop is in vrijwel alle gevallen laag en kort aan te tonen in het bloed; hooguit een jaar. Voor Nederland geldt dat leptospirose een nuttig vaccin is en dus is het aan te raden hier jaarlijks tegen te vaccineren.

Kiest u ervoor om uw hond of te laten testen, dan wordt er bloed afgenomen en de enting tegen leptospirose wordt gegeven. De test wordt op woensdag ingezet en duurt 20 minuten. Blijkt uit de test dat er onvoldoende bescherming is, wordt de cocktail enting gegeven. 

Mocht uit de test blijken dat er onvoldoende bescherming is tegen parvo, hondenziekte en leverziekte, is de cocktail enting die dan gegeven wordt kosteloos!