Verplicht chippen van honden

Om misverstanden in de fokkerij en handel met honden tegen te gaan en het wel-zijn van honden te verbeteren, moeten alle pups verplicht worden gechipt. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van Economische zaken en deze maatregel gaat in per 1 April 2013.

Elke fokker wordt verplicht zijn pup binnen 7 dagen na geboorte te laten chippen en registeren. Ook als er sprake is van import. Met deze gegevens kunnen toezichthouders mogelijke illegale handel en fokkerij opsporen of nagaan als iemand bedrijfsmatig handelt  in honden.

Let dus goed op, wanneer u een pup aanschaft, of deze gechipt en geregistreerd staat.