Fertiliteit
Dekbegeleiding Dracht, bevalling, keizersnede Progesteronbepaling Sperma onderzoek en kunstmatige inseminatie

Honden komen per jaar gemiddeld twee keer in cyclus. Dit kenmerkt zich door bloedverlies. Anders dan bij de mens (primaten) komt deze periode overeen met de vruchtbare periode van de hond.

Gemiddeld duurt een cyclus ongeveer 3 weken en kan men stellen dat de eerste week vooral gekenmerkt wordt door toenemend bloedverlies. In deze periode is de teef niet vruchtbaar, maar zal ze geleidelijk aan meer en meer de reu gaan aantrekken, periode voor de cyclus doorbreekt en dit standaard kan stellen dat de “goede” reu pas interesse zal vertonen in de teef rond het optimale moment van vruchtbaarheid. Dit moment is normaal binnen de tweede week van de cyclus en meer bepaald rond de elfde dag.

Er bestaan echter zeer veel uitzonderingen. Door geregelde bloedhormoon controles kan men bepalen wanneer de eisprong is, om een mislukte dekking te voorkomen. Hiervoor gaan we vanaf de negende dag van de cyclus bloed afnemen en bepalen de progesteron waarde. Voorafgaand zal er een algemeen onderzoek plaatsvinden.

Belangrijke regels omtrent het krijgen van een nestje!

Nieuwe I&R regeling:
Per 1 november 2021 gaat de nieuwe I&R regeling in. Belangrijk om te weten is:
• Alle fokkers en importeurs moeten zich bij de RVO registreren en krijgen een UBN nummer. Dit geldt ook voor eigenaren die eenmalig een nestje krijgen. Een UBN is nodig om de hond te registreren.
• Het EU-dierenpaspoort wordt verplicht voor alle honden. Het hebben van een EU-dierenpaspoort is niet verplicht voor eigenaren die voor de regelgeving van kracht werd een hond hadden. Tenzij de hond wordt overgedragen (nieuwe eigenaar).
• Alleen dierenartsen mogen EU- dierenpaspoorten uitgeven
• Alle chippers moeten geregistreerd staan in het chipregister. Voor dierenartsen is dit automatisch geregeld via het CIBG. Belangrijk is vooral dat het adres waar je de paspoorten en chips op wilt ontvangen, overeenkomt met het adres in het diergeneeskunderegister.
• Alle pups moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en een paspoort hebben.
• De dierenarts registreert het chipnummer en het paspoortnummer binnen 2 werkdagen bij een aangewezen portaal. Voor beide registraties heeft de arts het UBN van de houder nodig.
• Heeft een houder geen UBN? Dan mag de dierenarts niet chippen en ook geen paspoort afgeven.
• De dierenarts is de enige persoon die de registratie van geïmporteerde honden of van honden met onbekende herkomst bij een portaal kan doen.
Regelgeving De volledige en uitgebreide informatie is terug te vinden via Registratie van honden | RVO.nl | Rijksdienst
LET OP! Dit zijn dus allemaal wetswijzigingen, hiervan kunnen en mogen wij niet afwijken.