KNO bij de kat

Wat verstaan we onder KNO?

Honden en katten met aandoeningen van de keel, de oren en de voorste luchtwegen. Daaronder vallen de neusspiegel, neus- en voorhoofdsholten, de mondholte, de keel, het strottenhoofd en de luchtpijp.  De volgende problemen kunnen reden zijn voor verder onderzoek en behandeling.

  • ontsteking en/of tumoren van de oren
  • neusuitvloeiing, niezen, bloedneus, tumor van de neus
  • hoesten, bijgeluiden bij de ademhaling, benauwdheid
  • hazenlip of gespleten gehemelte
  • stembandverlamming
  • doofheid